Rautjärven seurakunnan historiaa

Rautjärven seurakunta (1859-1998)

Rautjärvi, rajapitäjä

Rautjärvi on rajapitäjä, sillä niin kunta kuin seurakuntakin rajoittuvat Venäjään. Tästä alituisesta "rajalla olosta" ovat johtuneet monet muutokset Rautjärven seurakunnan olemassa olossa ja toiminnoissa.

Mm. seurakunnan jäsenmäärä on pienentynyt oleellisesti sen johdosta, että puolet seurakunnan pinta-alasta jäi rajan taakse.

Rautjärven seurakunnan perustaminen

Vuonna 1572 Ruokolahti ja sen mukana Rautjärvi erotettiin Suur-Jääskestä omaksi seurakunnakseen. Rautjärven kappeli perustettiin vuonna 1656 ja ensimmäinen oma kirkko saatiin Rautjärvelle vuonna 1667 nykyiselle kirkonmäelle.

Sitten vuonna 1859 Keisarillinen Suomen senaatti antoi
päätöksensä Rautjärven kolmannen luokan keisarillisen
seurakunnan perustamisesta.

Simpeleen seurakunta (1922-1998)

Taustahistoriaa

Kun ensimmäinen idän ja lännen välinen raja piirrettin täällä Pähkinäsaaren rauhassa vuonna 1323, jäi Simpeleen seurakunnan alue Venäjän puolelle ja liittyi Kurkijoen Pogostan kreikanuskoisen kultturin piiriin. Simpelettä lähin rukoushuone eli säässynä on sijainnut Koitsanlahdessa Simpeleen nykyiseltä kirkolta noin neljän kilometrin päässä.

Stolbovan rauhan 1617 jälkeen luterilainen oppi alkoi saada täällä jalansijaa. Ensimmäinen kirkko rakennettiin Joukioon sekä sitten uusi Parikka-nimisen miehen tilalle Parikkalan nykyisen kirkon paikalle. Simpele kuului Parikkalan seurakuntaan sen eteläisimpänä osana.

Simpeleen seurakunnan perustaminen

Simpeleen tehtaan käynnistyttyä vuonna 1906 Kivijärven kylä vilkastui ja alkoi vaatia parempia kunnallisia ja seurakunnallisia palveluja. Oman seurakunnan perustamiseen tähtäävät ensimmäiset kokoontumiset tapahtuivat vuonna 1917 ja Simpeleen seurakunta aloitti toimintansa 01.05.1922.

Simpeleen ja Rautjärven seurakuntien yhdistyminen 1.1.1999

Vuonna 1973 Rautjärven ja Simpeleen kunnat liittyivät yhdeksi Rautjärven kunnaksi. Seurakunnat muodostivat seurakuntayhtymän, jossa olivat Rautjärven ja Simpeleen seurakunnat ja joilla oli yhteistalous.

Kirkkohallituksen 26.05.1998 tekemän päätöksen mukaisesti Simpeleen ja Rautjärven seurakuntien toiminta itsenäisinä seurakuntina päättyi 31.12.1998. Perustettiin uusi Rautjärven seurakunta. Itsenäisen Simpeleen seurakunnan väestömäärä 31.12.1998 oli 2.917 ja Rautjärven seurakunnan väestömäärä 31.12.1998 oli 1.493.