Mikä on seurakunta

Kirkon jäsenet muodostavat asuinpaikkakuntansa seurakunnan. Paikallisseurakunnan tehtävänä on jumalanpalvelusten pitäminen, sakramenttien (kaste, ehtoollinen) toimittaminen, kristillisestä kasvatuksesta, opetuksesta ja sielunhoidosta huolehtiminen. Lisäksi seurakunta toteuttaa diakoniaa eli lähimmäisen auttamista ja lähetystyötä eli kristinuskon sanoman kertomista niille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet.

Monen ihmisen yhteys seurakuntaan toteutuu juuri jumalanpalvelusten tai toimitusten kautta. Kristitty täyttää tehtäväänsä myös tavallisessa elämässään, työssään, kodissaan ja ihmissuhteissaan. Mutta kuka voi sanoa noudattaneensa kristillistä elämäntapaa nuhteettomasti tai kasvattaneensa lapsensa kyllin hyvin? Kaikki eivät pääse jumalanpalvelukseen tai eivät jaksa käydä siellä. Kristinuskon syvin sanoma onkin, että Jumalan hyväksymäksi ei tulla teoilla ja ansioilla, vaan armosta. Seurakunta on vajavaisten ihmisten yhteisö.