Diakoniatyö

Diakoniatyömme huolehtii kristilliseen rakkauteen perustuvan palvelun toteutumisesta seurakunnassamme. Se kohdentuu sinne, minne muu apu ei ylety; etsien, lievittäen ja poistaen ihmisten hätää. Diakonia ohjaa seurakuntalaisiamme lähimmäisenrakkauden toteuttamiseen sekä kotimaassa että ulkomailla.

Diakoniatyöntekijät kohtaavat ihmisiä arjen keskellä yksilöinä ja perheinä. Kohtaaminen tapahtuu molemmilla kirkkoalueilla vastaanotoilla, kotikäynneillä ja laitoksissa. Eri elämäntilanteissa oleville järjestetään kerho-, retki-, ja leiritoimintaa sekä juhlia ja kirkkopyhiä.

Diakoniatyöntekijät toimivat yhteistyössä oman seurakunnan eri työmuotojen kanssa sekä sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Diakoniatyö tarjoaa mahdollisuuden osallistua vapaaehtoiseen toimintaan hädässä olevien ihmisten auttamiseksi.

Näitä mahdollisuuksia ovat: