Aikuistyö

Seurakunnan aikuistyön tavoite on viedä evankeliumi työikäisten, uskosta vieraantuneiden ja heidän perheiden elämään.

Aikuistyö järjestää vuosittain kylätapahtumia, seurakunnallisia teemapäiviä yhteistyössä järjestöjen ja kyläläisten kanssa. Toimintaan kuuluvat myös tietyille kohderyhmille järjestetyt kutsujumalanpalvelukset, retket ja pienryhmät. Sanan ja rukouksen illat ovat perinteisiä aikuistyön tilaisuuksia.

Tavoitteena on kuitenkin löytää uusia toimintatapoja, joten seurakuntalaisten ideat aikuistyön kehittämiseksi ovat tervetulleita.